Aktualności

Warsztaty dla uczniów
10/05/2016

Święta majowe
29/04/2016

Rejonowa Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK
26/04/2016

HISTORIE ŻOŁNIERZY Z WYROKIEM - POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE PO 1945 ROKU
08/03/2016

Szkolny Dzień Języka Ojczystego
22/02/2016
Szkolny Dzień Języka Ojczystego stał się dla wszystkich uczniów okazją do nauki, zabawy i rywalizacji. W klasie I odbyły się zajęcia pod hasłem "Od literki do wyrazu”. Nasze pierwszaki z zapałem budowały wyrazy z podanych liter i sylab, porządkowały rozsypanki i wykonywały ćwiczenia na tablicy interaktywnej. Klasa II poświęciła swoją uwagę ortografii: uczniowie utrwalali pisownię nazw kolorów i pisownię wyrazów z utratą dźwięczności. W klasie III uczniowie zagrali w ortograficzne domino, poznawali i zapamiętywali rymowanki ortograficzne, by na koniec- w dyktandzie klasowym- wyłonić klasowego mistrza ortografii. Klasy IV-VI spotkały się w sali gimnastycznej, by zmierzyć się z Testem wiedzy i intuicji językowej- zwyciężyła Julka Włodarska z klasy IV-GRATULUJEMY! Dużo radości przyniosło wszystkim głośne odczytywanie łamańców językowych, prezentowanych na tablicy interaktywnej. I na koniec nasza dedykacja dla wszystkich do refleksji: "Błąd w mowie lub piśmie to jak tłusta plama na fotografii matki, którą kochasz.” /Janusz Korczak/
(tekst: K.Molińska)

Prezentujemy nasze legendy
08/01/2016
Dzisiaj odbyło się spotkanie podsumowujące I cykl zajęć warsztatowych dla klas V – VI realizowanych w ramach programu „Książki naszych marzeń”. Uczniowie zaprezentowali efekt pracy zespołów- własne legendy: O zaklętym skarbie, O powstaniu osady Michałów, O białej damie, O zjawach nad jeziorem, O ratującym życie głazie. Zajęciom z zainteresowaniem przyglądali się zaproszeni goście: Pani Dyrektor Wanda Głowacka, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani A. Balcerak, Rodzice z Rad Oddziałowych: Pani B. Wojciechowska, Pani J. Kobielska, Pani M. Mielcarek i Pan R. Czyżewski oraz bibliotekarze: Pan M. Moliński (GBP) i Pan A. Kostrzewski (SP Płowce). Po prezentacjach był czas na rozmowy, wymianę wrażeń i słodkie co nieco, które zawdzięczamy naszym mamom. Dziękujemy!
(tekst: K.Molińska)

Spotkanie wigilijne
22/12/2015

Mały Laborant
21/12/2015

Boze Narodzenie w Europie
21/12/2015

Wigilia w klasie I
18/12/2015

Jasełka u przedszkolaków
17/12/2015

Spotkanie przedświąteczne
16/12/2015
16 grudnia po raz kolejny odbyło się spotkanie przedświąteczne seniorów i samotnych mieszkańców Płowiec i okolic. Uczniowie w pięknych strojach przedstawili montaż słowno - muzyczny Pójdźmy wszyscy do stajenki. Po wspólnej modlitwie, podzieleniu się opłatkiem i życzeniach wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. Były łzy wzruszenia i łzy radości. Spotkanie minęło w przyjemnej atmosferze przy wspólnym kolędowaniu. Na pożegnanie każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.
Pragniemy podziękować Ludziom Wielkiego Serca, dzięki którym takie spotkanie mogliśmy zorganizować, a przede wszystkim proboszczowi parafii Witowo - ks. Andrzejowi Aniszczykowi, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UG w Radziejowie, panu Piotrowi Maciejewskiemu - właścicielowi Zajazdu Łokietek, panu Jerzemu Jakóbowskiemu - właścicielowi firmy WERA-POL i wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania.

(tekst: M.Domańska)

Wizyta policjantów
15/12/2015

1 | 2 | 3 | ...

© 2009-2016 SP Płowce